Hans Hedlund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Hedlund

Alexander Schultz, Hans Hedlund, Trygve Talseth
11.09.2003
Siden papaverin ble lansert som ereksjonsstimulerende stoff i 1982 ( 1 ), er det utført omfattende forskning innenfor ereksjonsfysiologi, patoanatomi og patofysiologi ved organisk betinget erektil...
Hans Hedlund
20.09.2000
Sildenafil (Viagra) är en selektiv typ 5-fosfodiesterashämmare, som godkändes december 1999 för behandling av erektionssvikt. Sildenafil, som administreras peroralt, absorberas snabbt med en maximal...
Trygve Talseth, Hans Hedlund
03.03.2005
I Tidsskriftet nr. 1/2005 rapporterer Helge Stormorken & Frank Brosstad signifikant økt vannlatingsfrekvens hos pasienter med fibromyalgi ( 1 ). Vannlatingsfrekvens sier i seg selv ikke noe om...
Kim Alexander Tønseth*, Alexander Schultz, Trygve Talseth, Hans Hedlund,
30.06.2005
Ereksjonssvikt er en hyppig forekommende lidelse og har negativ innflytelse på livskvaliteten. Forekomsten er økende med alderen, og i en norsk studie rettet mot menn over 40 år oppgav 20 % moderat...