Hans H. Wasmuth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Hans H. Wasmuth (f. 1953) er spesialist i gastroenterologisk kirurgi og er overlege ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs hospital.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Hans H. Wasmuth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media