Hans E. Fjøsne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hans E. Fjøsne (f. 1948) er spesialist i kirurgi, dr.med., avdelingsoverlege og professor.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kirurgisk klinikk

Artikler av Hans E. Fjøsne
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media