Hanne Wikstrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Wikstrøm

Hanne Wikstrøm, Tonje Elisabeth Hansen, Tor Ingebrigtsen*
20.02.2003
Norsk Pasientskadeerstatning ble opprettet i 1988 for å behandle erstatningskrav fra pasienter som mener seg påført skade ved offentlige somatiske sykehus. Formålet er blant annet å skape større...