Hanne Narbuvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Narbuvold

Jon Helgeland, Hanne Narbuvold
03.05.2016
Artikkelen til Hagen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 5/2016 ( 1 ) tar opp et viktig tema: hvordan kan vi bruke harde utfallsmål til å vurdere kvalitet i helsetjenesten. Vi tror det er nyttig at...