Hanne Indermo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Indermo

Håvard Rein Solhaug, Hanne Indermo, Lars Slørdal, Olav Spigset
11.05.2006
Legemiddelindustriens informasjon til leger formidles blant annet via reklamebrosjyrer, hvor budskapet er sentrert rundt én eller flere nøkkelpåstander. Norske leger eksponeres for store mengder slik...
Olav Spigset, Lars Slørdal, Hanne Indermo, Håvard Rein Solhaug
10.08.2006
Vi takker Per Olav Kormeset for kommentarene til artikkelen vår ( 1 ). Vi registrerer at Kormeset ikke trekker våre funn og vurderinger i tvil, selv om det kan se ut som om han og vi har litt...