Hanna Søli Ottesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for helse og samfunn

Medisinsk fakultet

Universitetet i Oslo

Forfatterbidrag: ide, utforming, design, analyse, tolkning av data og utarbeiding av manus.

Hanna Søli Ottesen er medisin- og forskerlinjestudent på femte året.

Artikler av Hanna Søli Ottesen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media