Hanna Flækøy Skjåkødegård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med datainnsamling, tolkning av data, litteratursøk samt utarbeiding og revisjon av manus.

Hanna Flækøy Skjåkødegård er ph.d.-stipendiat.

Artikler av Hanna Flækøy Skjåkødegård
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media