Halvor Sommerfelt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Halvor Sommerfelt

Gunnar Kvåle, Halvor Sommerfelt
03.12.2009
Fattigdom gir dårlig helse, og dårlig helse fører til fattigdom. En mer helhetlig bistandsinnsats er viktig for å bryte denne onde sirkelen Den norske bistanden til helseformål er tredoblet siden...
Halvor Sommerfelt, Tore Godal
19.10.2006
Vår egen historie har vist at økonomisk utvikling, mindre fattigdom og en jevnere fordeling av godene bidrar vesentlig til bedret folkehelse. Sengene som vikingtidens og middelalderens folk sov i,...
Kåre Mølbak, Halvor Sommerfelt
20.08.2001
Vann er en fundamental naturressurs – en betingelse for alt menneskelig liv, velvære og sunnhet. I den industrialiserte verden kommer denne essensielle naturressursen under stadig større press som...
Gunnar Kvåle, Halvor Sommerfelt
20.09.2011
Poverty and poor health are closely linked. New targeted interventions, such as increased immunisation coverage, have contributed to improved child health in many countries. At the same time, global...
Sverre O. Lie, Dipali Gulati, Halvor Sommerfelt, Johanne Sundby
04.10.2011
Møtet i FNs generalforsamling i september 2000 er blitt historisk. Ved inngangen til et nytt årtusen samlet 189 stats- og regjeringsledere seg bak tusenårserklæringen. Tusenårsmålene har inspirert,...
Sverre O. Lie, Dipali Gulati, Halvor Sommerfelt, Johanne Sundby
04.10.2011
The Millennium Summit at the UN headquarters in September 2000 has passed into the annals of history. At the beginning of the new millennium, 189 heads of state and government reached agreement on...
Gunnar Kvåle, Halvor Sommerfelt
20.09.2011
Fattigdom og dårlig helse henger tett sammen. Nye målrettete tiltak, slik som økt vaksinasjonsdekning, har bidratt til bedre barnehelse i mange land. Globale kampanjer mot enkeltsykdommer har...