Halvor Sommerfelt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Halvor Sommerfelt (f. 1957)

er lege og professor ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Senter for internasjonal helse

Universitetet i Bergen

og

Divisjon for smittevern

Folkehelseinstituttet

Artikler av Halvor Sommerfelt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media