Hallvard A. Vindenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hallvard A. Vindenes

Henning Onarheim, Hallvard A. Vindenes
26.08.2004
Behandling av større brannskader er en sammensatt, utfordrende og ressurskrevende oppgave. Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus ble etablert i 1984. Avdelingen har landsfunksjon for...
Henning Onarheim, Tone Høivik, Stig Harthug, Asbjørn Digranes, Haima Mylvaganam, Hallvard A. Vindenes
10.04.2000
Infeksjoner med multiresistente bakterier er i Norge et lite problem, men har likevel fått atskillig oppmerksomhet i fagtidsskrifter og andre medier (1 – 3). Det har til nå vært størst oppmerksomhet...