Håkon Toft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Toft

Håkon Toft
20.06.2001
Helsepersonelloven § 15 lyder slik: ” Den som utsteder attest, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, legeerklæring o.l. skal være korrekte og bare inneholde opplysninger...
Håkon Toft
25.06.2013
Pasient- og brukerrettighetsloven angir at legen må rådføre seg med de pårørende om hvilke medisiner pasienten skal ha når pasienten ikke lenger kan samtykke selv. Er slik medbestemmelse gunstig for...