Håkon Lie*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Lie*

Håkon Lie*
14.08.2003
Om lag 50 % av sykepengedagene og 35 % av nye tilfeller av uføretrygd i Norge skyldes muskel- og skjelettlidelser ( 1 ). Denne diagnosegruppen er hyppigste kontaktårsak i primærhelsetjenesten ( 2 )...