Håkon Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon Lie

Håkon Lie
06.11.2003
Dag Bruusgaard har i Tidsskriftet nr. 20/2003 nok en retrospektiv kommentar til det meste som er gjort av «velmente» intervensjonsforsøk for å prøve å redusere sykefraværet i norsk arbeidsliv ( 1 )...
Håkon Lie
25.09.2003
Erik Werner har helt rett; årsaken til det høye sykefraværet ved muskel- og skjelettlidelser er mangslungen, noe som også ble anført i artikkelen ( 1 ). Men Werner har ikke rett når han hevder at...
Håkon Lie
20.06.2002
Tidsskriftet hadde nylig en temaserie om funksjonelle lidelser. Holtedahl (1) og Haugli & Finset (2) advarer i sine artikler mot ”en fruktesløs vandring mellom spesialister og behandlere” i...
Håkon Lie
07.01.2011
The Act relating to Patient’s Rights says little about patient’s obligations. For example, it does not stipulate that truthful information must be provided to the health services. Invented medical...
Håkon Lie
07.01.2011
Pasientrettighetsloven sier lite om pasientplikter. Det er f.eks. ikke pålagt å gi sannferdige fremstillinger til helsevesenet. Oppdiktede sykehistorier kan føre til store utbetalinger fra det...
Håkon Lie
04.02.2011
Brækhus og medarbeidere presenterer i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2010 den for mange leger vanskelige vurdering av fysisk og mental helse når det gjelder egnethet for innehav av førerkort for...
Håkon Lie
08.04.2011
I de nasjonale retningslinjer for rygglidelser gis det inntrykk av at det store flertall av pasienters ryggplager er uspesifikke. Men hva betyr uspesifikke plager? Vi vil hjelpe pasientene bedre hvis...
Håkon Lie
18.10.2011
Erik L. Werner og medarbeidere går i Tidsskriftet nr. 15/2011 i rette med mine uttalelser om at ryggpasienten ikke blir tatt på alvor i de nasjonale retningslinjene ( 1  –  3 ). I retningslinjene...