Håkon E. Dalen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håkon E. Dalen

Arve Dahl, Ola H. Skjeldal, Andreas Simensen, Håkon E. Dalen, Tone Bråthen, Petra Ahlvin, Ellen Kathrine Svendsby, Anne Sveinall, Per Morten Fredriksen
01.07.2004
Behandlingsreiser til utlandet for pasienter med spesielle kroniske sykdommer finansieres over statsbudsjettet. Flere grupper ønsker slike tilbud. Strumse og medarbeidere rapporterte i 2001 positiv...
Håkon E. Dalen
07.10.2004
WHO KITH Sosial- og helsedirektoratet ICF – Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse 249 s, tab. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, 2003. Pris NOK 150 ISBN 82-7846-204-6...