Håkon Angell Bolkan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: hakon.angell.bolkan@stolav.no

Akuttenhet for gastroenterologisk kirurgi

St. Olavs hospital

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, analyse og tolkning av data samt utarbeiding og revisjon av manuset.

Håkon Angell Bolkan er ph.d., spesialist i generell kirurgi og i gastroenterologisk kirurgi og er seksjonsleder.

Artikler av Håkon Angell Bolkan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media