Haakon Lindekleiv

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haakon Lindekleiv

Ida Christine Lorentzen, Kristina Elisabet Larsby, Einar Bugge, Haakon Lindekleiv
13.01.2020
Reinnleggelse defineres ofte som ikke-planlagt akutt sykehusinnleggelse innen 30 dager etter utskrivelse. Reinnleggelse innen 30 dager for pasienter som er 67 år eller eldre, er en nasjonal...
Haakon Lindekleiv, Marius Storvik
07.10.2019
Helsetilsynet avgjorde nylig i en enkeltsak at det offentlige må fortsette privat betalt immunterapi. Vedtaket kan få uønskede konsekvenser for prinsippet om likeverd og hvordan nye metoder innføres...
Haakon Lindekleiv, Trude Johannessen, Einar Bugge
15.05.2019
At pasienter dør eller får betydelige skader, der utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, omtales som alvorlige hendelser. Alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten er tragisk for...
Haakon Lindekleiv
05.03.2018
Å lese om pasientens forløp er viktig i læringsøyemed. I dag åpner lovverket i liten grad opp for at helsepersonell, som har vært involvert i pasientbehandlingen, kan følge med i behandlingsforløpet...
Haakon Lindekleiv, Jan Due
03.05.2007
Parathyreoideahormonet (PTH) er et hormon som styrer kalsiumbalansen i kroppen. Normalt synker produksjonen av PTH ved økende nivå av kalsium. Hyperparatyreoidisme er en fellesbetegnelse på sykdommer...
Haakon Lindekleiv, Jan Due, Lu Thuy, Tor Arne Hansen, Paul Åge Nilsen
03.05.2007
Primær hyperparatyreoidisme er en vanlig sykdom, spesielt hos eldre, som medfører at nivået av parathyreoideahormon (PTH) i blodet øker ( 1 ). Sykdommen er i 80 % av tilfellene forårsaket av et...
Haakon Lindekleiv, Paal André Skjærpe, Jan Due
13.12.2007
Blærestein med påfølgende urinretensjon var et stort medisinsk problem opp på 1800-tallet og er det fortsatt i tropiske deler av verden. Helt fra antikken ble kirurgiske inngrep benyttet til å enten...
Haakon Lindekleiv
15.12.2005
Over 90 % av medisinske ord og begreper er avledet fra gresk eller latin ( 1 ). Basiskunnskaper i latinbasert terminologi er nødvendig for enhver lege for å forstå pasientjournaler og epikriser, og...
Haakon Lindekleiv
15.12.2005
En antikk kirurg opererer kraniefraktur. Illustrasjon fra en kopi av manuskriptet Chirurgia fra år 1382 av Rolandus Parmensis. Originalen finnes ved Biblioteca Casanatense, Roma De hippokratiske...
Haakon Lindekleiv
30.06.2005
Antikkens medisin blir svært ofte ansett som synonymt med gresk medisin, ettersom den største mengden medisinske tekster er fra Hellas. All vesteuropeisk medisin helt opp til vår tid er basert på...