Haakon Arnesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Haakon Arnesen

Krister Brantberg, Frederik Goplen, Geir Bråthen, Stein Helge Glad Nordahl, Haakon Arnesen
25.09.2008
Det er presentert flere studier som har tatt opp kortikosteroidbehandling i akuttfasen av vestibularisnevritt. I denne artikkelen drøfter vi hvorvidt det i dag er grunnlag for å innføre behandling av...
Anne-Sofie Helvik, Haakon Arnesen, Siri Wennberg, Geir Jacobsen
04.12.2008
Hørselstap er et vanlig forekommende kronisk helseproblem, og prevalensen øker med alderen. Hørselsvansker kan virke inn på den sosiale samhandlingen i arbeidslivet, sammen med familie og venner, og...