Per H. Bjark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per H. Bjark

Per H. Bjark, Egil Lingaas
15.06.2020
Vi takker Ellen Tveter Deilkås for kommentar til vår artikkel om helsetjenesteassosiert infeksjon som årsak til død i sykehus. Foranledningen er at vi fant at 11,4 % av pasientene som døde i sykehus...
Per H. Bjark, Egil Hansen, Egil Lingaas
20.04.2020
Healthcare-associated infections represent a significant cause of in-hospital deaths ( 1 ). Previous estimates suggest that approximately one-third of deaths in Norwegian hospitals are attributable...
Per H. Bjark, Egil Hansen, Egil Lingaas
15.04.2020
Helsetjenesteassosierte infeksjoner er en viktig dødsårsak i sykehus ( 1 ). Det er estimert at om lag 1/3 av dødsfallene i sykehus i Norge skyldes uønskede hendelser, men andel infeksjoner er ikke...
Per Bjark, Egil Lingaas
17.10.2017
New knowledge regarding the infectiousness and less frequent clinical manifestations of the varicella zoster virus should have consequences for infection prevention and control, clinical diagnostics...
Per Bjark, Egil Lingaas
16.10.2017
Ny kunnskap om varicella-zoster-virusets smittsomhet og sjeldnere kliniske manifestasjoner bør få konsekvenser for smittevern, klinisk diagnostikk og behandling. Varicella-zoster-virus gir primært...
Per H. Bjark
08.11.2016
I have previously commented on an editorial review of a publication from the Netherlands on the topic of borreliosis treatment ( 1 ). In issue 16/2016 of the Journal of the Norwegian Medical...
Per H. Bjark
08.11.2016
Tidligere har jeg kommentert en redaksjonell omtale av en publikasjon fra Nederland om borreliosebehandling ( 1 ). I Tidsskriftet nr. 16/2016 er det gitt et tilsvar fra Randi Eikeland ved Nasjonal...
Per H. Bjark
13.09.2016
Det redaksjonelle innlegget ved Martine Rostadmo i Tidsskriftet nr. 11/2016 ( 1 ) berettiger en kommentar. Publikasjon fra Nederland ( 2 ) tillegges større vekt enn den fortjener. Presentasjonen er...
Per Bjark
25.02.2014
I Tidsskriftet nr. 4/2013 presenteres en kasuistikk fra Sykehuset Østfold, Fredrikstad med konklusjon flåttbåren meningoencefalitt (TBE) hos en tenåring ( 1 ). Det er også en kommentartikkel fra...