Gyri Hval Straumann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Gyri Hval Straumann (f. 1978) er rådgiver. Hun er utdannet bibliotekar og utarbeider systematiske oversikter på oppdrag fra helsetjenesten. Hun forfattet prosjektplanen, utførte søk i samarbeid med en annen bibliotekar og i samråd med førsteforfatter, vurderte referanser for inklusjon og tok del i kvalitetsvurderingen av de inkluderte studiene.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Artikler av Gyri Hval Straumann
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media