Guttorm Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guttorm Haugen

Vasilis Sitras, Maria Ulriksen, Jūratė Šaltytė Benth, Guttorm Haugen
05.10.2020
Norge er ett av få vestlige land hvor fosterdiagnostikk er lovregulert. I mai 2020 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven som representerte en liberalisering med utvidet tilbud om...
Alice Gustavsen, Ida Unhammer Njerve, Vasilis Sitras, Guttorm Haugen, Per Arne Tølløfsrud, Çiğdem Akalın Akkök
07.01.2020
There will always be risks associated with transfusion, including the development of blood group antibodies. This case report emphasises the importance of considering whether transfusion is truly...
Alice Gustavsen, Ida Unhammer Njerve, Vasilis Sitras, Guttorm Haugen, Per Arne Tølløfsrud, Çiğdem Akalın Akkök
03.01.2020
Det vil alltid være risiko knyttet til transfusjoner, inkludert dannelse av blodtypeantistoffer. Denne kasuistikken underbygger at man bør følge anbefalingene i Gjør kloke valg når transfusjon...
Mariam Löfwander, Guttorm Haugen, Clara Hammarström, Ola Røkke, Øystein Mathisen
04.10.2007
Gravide pasienter med akutte magesmerter og feber representerer en diagnostisk utfordring. Her beskrives en pasient som illustrerer hvor vanskelig det kan være. En tidligere stort sett frisk...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
23.08.2016
Vi takker Anne Mari Røsting Strand & Siri Fuglem Berg for en tankevekkende kommentar ( 1 ) til vår artikkel ( 2 ), som handlet om keisersnitt bør tilbys ved trisomi 13 og 18, og der vi drøftet...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
21.06.2016
Vår artikkel om keisersnitt ved trisomi 13 og 18 har avfødt debatt ( 1 ). Takk til Kristoffer Brodwall for tilsvar ( 2 ). Vi er enige i argumentasjonsrekken angående den lave absolutte risikoen for...
Olav Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
07.06.2016
Vi er takknemlige for kommentarene til vår artikkel. Det er viktig at personlige erfaringer får komme frem i debatten. Kommentarene viser at den tidligere oppfatningen om prognosen ved trisomi 13/18...
Tore Henriksen, Guttorm Haugen, Jens Bollerslev, Svein Olav Kolset, Christian A. Drevon, Per Ole Iversen, Torun Clausen
17.02.2005
Noen egenskaper ved et individ oppfattes som klart genetisk bestemt, f.eks. farge på hår og øyne. For andre egenskaper er miljøfaktorer avgjørende, f.eks. forekomsten av overvekt i en tidligere slank...
Guttorm Haugen
16.10.2012
Kan fedme i barnealder skyldes en mekanisme som i perioder med dårlig ernæring var evolusjonsmessig gunstig, men som med dagens levesett disponerer for overvekt? Mennesket er født med stor hjerne og...
Olav Magnus S. Fredheim, Thor Willy Ruud Hansen, Guttorm Haugen, Morten Magelssen
19.04.2016
Ved trisomi 13 eller 18 er dødeligheten svært høy, både intrauterint og etter fødselen. Det har derfor verken vært vanlig å tilby fosterovervåkning under fødselen eller keisersnitt. Nytten av...