Guttorm Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Fostermedisinsk avdeling

Kvinneklinikken

Oslo universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med utforming av spørreskjemaet, tolking av data, litteratursøk, revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Guttorm Haugen er ph.d., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege, avdelingsleder og professor.

Artikler av Guttorm Haugen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media