Guro Vaagbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guro Vaagbø

Arne Kristian Skulberg, Lene Cecilie Mathisen, Guro Vaagbø
05.07.2016
Helsedirektoratet har nylig utgitt et notat om gassembolier. Notatet er mangelfullt når det kommer til risikofaktorer for og behandling av tilstanden. Trykkammerbehandling er livreddende og må...
Guro Vaagbø
02.06.2005
Allmennpraktikere må kunne mestre to sider ved brannskadebehandling: behandling av mindre brannsår, hvor sykehusinnleggelse ikke er påkrevd, og førstehjelp og stabilisering ved større skader før...
Torbjørn Nedrebø, Guro Vaagbø
04.03.2011
I Tidsskriftet nr. 21/2010 har Mosberg & Rivelsrud en kronikk om svelgevansker etter strålebehandling ( 1 ). De observerer blant annet at helsepersonell som møter pasienter med slike plager har «...