Guri Spilhaug,

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guri Spilhaug,

Olaf Gjerløw Aasland,, Guri Spilhaug,, Arne Johannesen
12.03.2009
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 97 – 100 I tabell 1 i nr. 2/2009 side 98 manglet svar på et spørsmål. Riktig tabell skal være: Tabell 1 Legers oppfatning om rusreformen i 2004 og om...