Guri Skeie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guri Skeie

Katrine Dvergsnes, Guri Skeie
01.01.2009
I mediene er det mye oppmerksomhet rundt det at folk blir fetere. En litteraturstudie presentert i Tidsskriftet i januar 2007 konkluderte med at fedmeepidemien er kommet til Norge ( 1 ). Den voksne...
Guri Skeie, Knut-Inge Klepp
10.08.2002
Tabell  1 Utviklinga i gjennomsnittleg kroppsmasseindeks (95 % konfidensintervall) hjå jenter i Hordaland frå 13 til 21 års alder, og jamføring av kroppsmasseindeks i og utanfor kohorten på kvart...