Gunnar Waage Skjeflo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Waage Skjeflo

Espen Benjaminsen, Gunnar Waage Skjeflo, Knut Dybwik, Rolf Salvesen
16.10.2012
An elderly man with known myasthenia gravis was admitted as an emergency case after a few days of generally reduced condition, gurgling respirations and shortness of breath. This was the onset of a...
Espen Benjaminsen, Gunnar Waage Skjeflo, Knut Dybwik, Rolf Salvesen
16.10.2012
An elderly man with known myasthenia gravis was admitted as an emergency case after a few days of generally reduced condition, gurgling respirations and shortness of breath. This was the onset of a...
Espen Benjaminsen, Gunnar Waage Skjeflo, Knut Dybwik, Rolf Salvesen
16.10.2012
En eldre mann med kjent myasthenia gravis ble innlagt som øyeblikkelig hjelp etter et par dager med nedsatt allmenntilstand, surklete respirasjon og tung pust. Dette ble innledningen til et langt og...