Gunnar Skipenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Skipenes

Gunnar Skipenes
23.01.2018
Many colleagues find themselves in challenging and unpleasant situations following consultations where the role of the doctor has not been clarified adequately. Doctors have different roles – as...
Gunnar Skipenes
22.01.2018
Mange kolleger havner i krevende og ubehagelige situasjoner i kjølvannet av konsultasjoner der legens rolle ikke har vært tilstrekkelig avklart. Legen har ulike roller – han/hun kan være behandler,...
Gunnar Skipenes
11.05.2006
God tilrettelegging for etter- og videreutdanning er helt vesentlig også for legene som er ansatt i statlige arbeidsplasser utenom foretakene. Gunnar Skipenes Det vil ha betydning både for å...