Gunnar Bjune

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Bjune

Gunnar Bjune
04.01.2007
helseorganisasjon., Verdens Who report 2006: Global tuberculosis control Surveillance, planning, financing. 242 s, tab, ill. Genève: WHO, 2006. Pris CHF 40 ISBN 95-4-156314-1 Tuberkulose er spennende...
Harald G. Wiker, Gunnar Bjune
19.10.2006
Mycobacterium tuberculosiser en av de mest utbredte sykdomsfremkallende mikrobene vi kjenner. Omtrent en tredel av verdens befolkning er smittet. Mellom to og tre millioner mennesker dør av...
Bernt Lindtjørn, Gunnar Bjune
23.02.2006
Ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo tilbys toårige masterutdanninger innen internasjonal helse. Studiene er svært aktuelle for norske leger som ønsker å arbeide i...
Gunnar Bjune
18.12.2003
Simensen, Jarle Engelsen Ruud, Arild Alsaker Kjerland, Kirsten Liland, Frode Norsk utviklingshjelps historie Bind 1: Norge møter den tredje verden (1952 – 75) Bind 2: Vekst, velvilje og utfordringer...
Gunnar Bjune
11.11.2014
Galambos, Louis Stuchio, Jeffrey L. Noncommunicable diseases in the developing world Addressing gaps in global policy and research. 170 s, tab, ill. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press,...
Gunnar Bjune
15.03.2016
Frenk, Julio Hoffman, Steven «To save humanity» What matters most for a healthy future. 392 s. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 17 ISBN 978-0-19-022154-6 Det har vært en revolusjon når...