Gunhild Tøndel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling Mangfold og Inkludering

NTNU Samfunnsforskning

Hun har bidratt i utforming og gjennomføring av undersøkelsen, datainnsamling og alle deler av manusarbeidet.

Gunhild Tøndel er ph.d. i sosiologi og forsker.

Artikler av Gunhild Tøndel
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media