Gunhild Mangerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunhild Mangerud

Sameer Bhargava, Gunhild Mangerud, Solveig Hofvind
02.02.2021
Breast cancer is the most common type of cancer among women and one of the most frequent causes of cancer deaths in Norway ( 1 ). Mammographic screening is a secondary preventive healthcare measure,...
Sameer Bhargava, Gunhild Mangerud, Solveig Hofvind
01.02.2021
Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og blant de hyppigste årsakene til kreftdød i Norge ( 1 ). Mammografiscreening er et sekundærforebyggende helsetiltak, hvor målsettingen er å...
Solveig Hofvind, Gunhild Mangerud, Giske Ursin
20.04.2020
Professor i medisinsk etikk, Bjørn Hofmann, har utført en innholdsanalyse av informasjonsmaterialet i Mammografiprogrammet ( 1 ). Han konkluderer med at det ikke gis tilstrekkelig informasjon til at...