Gudrun E. Norby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gudrun E. Norby

Gudrun E. Norby, Karoline Lerang, Hallvard Holdaas, Jan Tore Gran, Erik H. Strøm, Branimir Draganov, Ingrid Os, Anders Hartmann, Inge-Margrethe Gilboe
03.06.2010
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en autoimmun multiorgansykdom. Den rammer i stor grad kvinner i fertil alder, og man regner med en kvinne-mann-ratio på 9 : 1 ( 1 ). Insidens og prevalens av...
Gudrun E. Norby
04.09.2012
Adu, Dwomoa Emery, Paul Madaio, Michael Rheumatology and the kidney 2. utg. 466 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 50 ISBN 978-0-19-957965-5 Boken er andre utgave i et...