Gry Sandvik Haaland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gry Sandvik Haaland

Gry Sandvik Haaland
12.06.2018
Warfarin kan hemme kreftutvikling i mus. Også hos mennesker er det en mulig sammenheng mellom warfarinbruk og lavere kreftforekomst. Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen...