Gry Bratten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gry Bratten

Atle Skattebøl, Gry Bratten, Dag Solbu, Even Sundal, Karen Marie Ulshagen, Einar Wibe
30.04.2003
Vi håper at Jarle Aarbakke & Knut Rasmussens artikkel Medikamentell terapi i Tidsskriftet nr. 4/2003 ( 1 ) ikke er representativ for den jevne norske leges kunnskaper om legemiddelindustrien...