Grund J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grund J

Grund J, Vartdal T-E
10.11.1998
Sammendrag Legemidler er en viktig innsatsfaktor i helsetjenesten, både som et komplement til andre produksjonsfaktorer og som et substitutt for f.eks. sykehusinnleggelser. De har innvirkning på...