Gro Tjalvin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gro Tjalvin (f. 1967) er konstituert overlege i arbeidsmedisin og ph.d.-student.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Haukeland universitetssykehus

og

Institutt for samfunnsmedisinske fag

Universitetet i Bergen

Yrkesmedisinsk avdeling

Artikler av Gro Tjalvin
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media