Gro Jamtvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : grj@nokc.no

Gro Jamtvedt (f. 1957) er avdelingsdirektør i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Gro Jamtvedt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media