Gro-Ingunn Hemre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Gro-Ingunn Hemre (f. 1959) er forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), ernæringsbiolog, dr.scient., medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet og medforfatter på denne komiteens nytte-risiko-vurderinger av fisk, publisert i 2004 og 2014.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Gro-Ingunn Hemre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media