Gro Hillestad Thune

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Hillestad Thune

Gro Hillestad Thune
04.01.2007
Fra mitt ståsted ser det ut som norsk helsevesen i stadig større grad er blitt en arena for meningsløst og middelmådig juristeri. Er det ikke flere som ser at vi er i ferd med å utvikle et absurd...
Gro Hillestad Thune
29.11.2007
Helseministeren har lovet å styrke pasientenes stilling. Dette er i tråd med en av pilarene i Nasjonal helseplan «Sterkere brukerrolle». «Nærhet og trygghet» er en annen. Intensjonene er sikkert gode...
Gro Hillestad Thune
16.04.2009
I den senere tid er helsevesenet blitt stadig mer lovregulert. Stadig oftere henvises det til paragrafer og lovpålagte plikter istedenfor til pasientens beste. Herved oppfordres leger og andre...
Siri Blesvik, Rigmor Diseth, Tonje Lossius Husum, Ragnfrid Kogstad, Hege J. Orefellen, Gro Hillestad Thune
08.06.2006
Vi har arbeidet med menneskerettighetsspørsmål knyttet til bruken av tvang i norsk psykisk helsevern, og vi har inntrykk av at mange opplever seg krenket i møtet med psykiatrien. Er...