Gro Beate Samdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gro Beate Samdal

Gro Beate Samdal, Eivind Meland
19.02.2018
Slanking fører ikke til mindre sykelighet og lavere dødelighet. Slike forsøk på å oppnå god helse er som regel en håpløs strategi. Vi presenterer en alternativ folkehelsestrategi bygd på aksept,...
Eivind Meland, Gro Beate Samdal
24.02.2015
Harald Hrubos-Strøm minner oss på at samvalg, eller delt beslutningstaking og informert samtykke, er en viktig del av medisinen. Han understreker at et slikt samtykke ikke skal basere seg på...
Eivind Meland, Gro Beate Samdal
10.02.2015
Vi takker Alexander Wahba for nyttig kommentar og påminnelse om vitenskapelig redelighet og balansert siteringspraksis. De som interesserer seg for hvordan «krigen mot fedme» ble en akseptert...
Gro Beate Samdal, Eivind Meland
09.12.2014
Overvekt og fedme beskrives som en global epidemi og en alvorlig kronisk sykdom med store konsekvenser, også for Norge. Stemmer det, eller står vi overfor en konstruert helserisiko der sterke...