Grigory Rezvy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Grigory Rezvy (f. 1963) er ph.d., spesialist i psykiatri og overlege. Han har også bistilling som førsteamanuensis ved forskergruppe psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Email: grigory.rezvy@nlsh.no

Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Nordlandssykehuset

Artikler av Grigory Rezvy
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media