Grigory Rezvy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grigory Rezvy

Grigory Rezvy, Tore Sørlie
05.03.2013
A man in his forties had been repeatedly assessed over a period of 15 years at neurological departments and specialised epilepsy hospitals. The conclusion was always psychogenic, non-epileptic...
Tore Sørlie, Grigory Rezvy, Tordis Sørensen Høifødt, Vera Yashkovich, Elena Proselkova
23.08.2011
Psychiatry in Russia is dominated by large psychiatric hospitals and specialized open services, while the primary health and social services are underdeveloped and offer little in terms of treatment...
Grigory Rezvy, Tore Sørlie
05.03.2013
En mann i 40-årene hadde de siste 15 årene gjentatte ganger vært innlagt til utredning ved nevrologiske avdelinger og spesialiserte epilepsisykehus – alle med konklusjonen psykogene, ikke-epileptiske...
Grigory Rezvy, Tore Sørlie
05.03.2013
A man in his forties had been repeatedly assessed over a period of 15 years at neurological departments and specialised epilepsy hospitals. The conclusion was always psychogenic, non-epileptic...
Tore Sørlie, Grigory Rezvy, Tordis Sørensen Høifødt, Vera Jashkovich, Elena Proselkova
23.08.2011
Psykiatritilbudet i Russland er dominert av store psykiatriske sykehus og et spesialisert lavterskeltilbud, mens den primære helse- og sosialtjenesten er mangelfullt utviklet og i liten grad gir et...