Grethe S. Tell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

og

Avdeling for kroniske sykdommer og aldring

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med råd om statistiske analyser og tolkning av funn, og gitt tilbakemelding på og godkjent manuskriptet.

Grethe S. Tell er ernæringsfysiolog og professor i epidemiologi.

Artikler av Grethe S. Tell
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media