Grethe S. Tell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grethe S. Tell

Jens Christoffer Skogen, Marit Knapstad, Otto Robert Smith, Grethe S. Tell, Rolv Terje Lie, Thomas S. Nilsen, Leif Edvard Aarø
21.10.2019
Folkehelseinstituttet fikk høsten 2012 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide maler for en standardisert gjennomføring av fylkesvise folkehelseundersøkelser blant voksne. Malene...
Grethe S. Tell
01.11.2007
I Tidsskriftet nr. 16/2007 omtaler redaktør Charlotte Haug ernæringsstrategien i Helse Bergen ( 1 ). Hun skriver at det er flott at Helse Bergen starter dette prosjektet, men synes det er synd at...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Dødelighetsratene for hjerte- og karsykdommer (ramme 1) er mer enn halvert i Norge og andre skandinaviske land siden 1970 ( 1 , 2 ). Dette kan skyldes en rekke faktorer som samlet sett kan ha bidratt...
Nina Øyen, Ottar Nygård, Jannicke Igland, Grethe S. Tell, Jan Erik Nordrehaug, Lorentz M. Irgens, John G. Cooper, Jørund Langørgen, Stein Emil Vollset
03.01.2008
Since 1970, cardiovascular mortality (box 1) has decreased with more than 50 % in Norway and other Scandinavian countries ( 1 , 2 ). A combination of several factors may have contributed to fewer...
Mons Lie, Sidsel Graff Iversen, Grethe S. Tell, Inger Njølstad
05.02.2004
Det må etableres et nasjonalt register for hjerte- og karsykdommer i Norge. Dette bør skje ved å utnytte Norsk pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret og de medisinske kvalitetsregistre som...
Lars Christian Stene, Kristian Midthjell, Anne Karen Jenum, Svein Skeie, Kåre I. Birkeland, Eiliv Lund, Geir Joner, Grethe S. Tell, Henrik Schirmer
03.06.2004
Diabetes mellitus er en gruppe tilstander med ulike årsaksforhold som karakteriseres ved høy konsentrasjon av glukose i blodet som følge av sviktende insulinsekresjon eller insulinvirkning, eller en...
Bjarte Sanne, Alv A. Dahl, Grethe S. Tell
20.05.2001
På Stig Heskestad ”virker det overfladisk og lettvint å fastslå at depresjoner effektivt lar seg behandle”, slik vi hevder. Han bygger sitt synspunkt dels på noen nye oversiktsartikler og dels på...