Grete F. Lauritzsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Grete F. Lauritzsen (f. 1959) er dr.med. og overlege ved Lymfomseksjonen. Forfatteren har bidratt med analyse og tolking og utarbeiding og/eller kritisk revisjon av selve manuskriptet og har godkjent endelig versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt reisestøtte fra Roche og Mundi Pharma.

Avdeling for kreftbehandling

Oslo universitetssykehus

Artikler av Grete F. Lauritzsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media