Grete Damberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grete Damberg

Grete Damberg
01.07.2004
Fra i dag, 1. juli, erstattes den tidligere sykmeldingsattesten av attesten Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom. Kun når det er tungtveiende medisinske grunner, skal legen attestere at...