Grete Botten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grete Botten

Halvor Nordby, Grete Botten
19.04.2007
Leger i lederroller må ofte forholde seg til personer som ikke har medisinskfaglig kompetanse. Siden det å oppnå enighet om beslutninger og prioriteringer krever god kommunikasjon, kan det være...
Grete Botten
14.02.2008
Behandling av katarakt er en av den moderne medisinens suksesshistorier Det har vært gjort store fremskritt innen kataraktkirurgien de siste 20 – 30 år. Utviklingen gir et innblikk i en av medisinens...
Grete Botten, Olaf G. Aasland
20.10.2000
Generelt har bruken av helsetjenester vært lite begrenset i Norge. Egenandelene er jevnt over små, og de aller fleste typer tjenester dekkes av det offentlige. Bruk av spesialisthelsetjenester...
Trond Tjerbo, Kari J. Kværner, Grete Botten, Olaf Gjerløw Aasland
22.09.2005
Helse- og omsorgsdepartementet har lagt opp til løpende evaluering av fastlegeordningen i regi av Norges forskningsråd. Data innhentes bl.a. gjennom spørrerundersøkelser. En høy svarandel gir større...
Kari J. Kværner, Trond Tjerbo, Grete Botten, Olaf Gjerløw Aasland
20.10.2005
Innføringen av fastlegereformen 1. juni 2001 ( 1 ) og statlig overtakelse av sykehus januar 2002 ( 2 ) førte med seg endringer i organisering og finansiering av allmennlege- og...