Gregor Bachmann-Harildstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gregor Bachmann-Harildstad

Stian Halse, Marianne Røkke, Gregor Bachmann-Harildstad
10.01.2017
A previously healthy woman in her twenties presented with a large, fluctuating swelling on the cheek barely two weeks after surgery for a small pleomorphic adenoma in the right parotid gland (Fig. 1...
Stian Halse, Marianne Røkke, Gregor Bachmann-Harildstad
10.01.2017
En tidligere frisk kvinne i 20-årene innkom med en stor, fluktuerende hevelse på kinnet snaut to uker etter operasjon for et lite pleomorft adenom i høyre parotiskjertel (bilde 1). Det ble aspirert...
Gregor Bachmann-Harildstad
11.09.2008
Endoskopisk bihulekirurgi ble introdusert for ca. 30 år siden ( 1 , 2 ). Teknikken ble tidlig tatt i bruk i Norge, bl.a. i behandling av pasienter med nesepolypper og kronisk rhinosinusitt ( 3 )...
Gregor Bachmann, Hans H. Elverland, Sigrid Isaksen Sørheim, Ljubisa Borota
20.11.2003
Likvoré er en alvorlig tilstand fordi den innebærer risiko for bakteriell meningitt gjennom retrograd smitte fra nese, bihuler og øre. Likvoré viser seg vanligvis som rhinoré, men av og til også som...
Gregor Bachmann-Harildstad, Siegfried Wenus, Ole Vik
06.10.2005
Freys syndrom er en kjent komplikasjon etter kirurgiske inngrep på ørespyttkjertelen. Synonymer til Freys syndrom er «syndrome du nerf auriculotemporal» (fransk), «gustatory sweating» (engelsk) og «...