Grace M. Egeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grace M. Egeland

Grace M. Egeland
01.12.2015
Thelle, Dag S. Epidemiology A basis for public health and disease prevention. 320 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 425 ISBN 978- 82- 05- 41220- 0 Det finnes en rekke gode...