Gjermund Fluge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gjermund Fluge

Ludger Dorlöchter, Ola D. Røksund, Gjermund Fluge, Karen Rosendahl
20.06.2002
Tabell  1 Generelle pasientdata for 21 barn og unge med cystisk fibrose. Tallene er gjennomsnitt SD, og med spredning i parentes Alder (år)   14 7  (6 – 34) Klorid i svette (mmol/l)   101 22  (62 –...
Gjermund Fluge
10.09.2001
Anbefalinger om kunstig ernæring til spedbarn har tradisjonelt vært dårlig vitenskapelig fundert. Morsmelkens sammensetning har vært retningsgivende, med et ”sikkerhetstillegg” for at tilførselen av...
Gjermund Fluge, Edda Olafsdottir
20.03.2001
Gastrointestinaltractus var tidligere vanskelig tilgjengelig for undersøkelse. Introduksjonen av fleksibel fiberoptikk gav nye muligheter for å klarlegge sykdomstilstander på en langt bedre måte enn...
Gjermund Fluge
28.02.2000
Cystisk fibrose er den vanligst forekommende autosomalt recessivt arvelige sykdommen vi kjenner. Genet for cystisk fibrose er lokalisert på den lange armen av kromosom 7 og ble kartlagt i 1989 (1 – 3...
Ludger Dorlöchter, Espen Kolsrud, Edda Olafsdottir, Gjermund Fluge, Karen Rosendahl, Jan Hatlebakk
30.01.2000
Gulping og regurgitasjon av mageinnhold til oesophagus er et hyppig fenomen hos spedbarn. Ved fire måneders alder gulper opptil 67 % av friske spedbarn, men hyppigheten avtar betydelig allerede ved...
Gjermund Fluge
30.11.2000
I dette nummer av Tidsskriftet presenteres en retrospektiv undersøkelse av samtlige endoskopier foretatt hos barn ved Sentralsykehuset i Akershus (1). I en femårsperiode frem til 1998 ble det utført...