Gisle Langslet

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gisle Langslet

Gisle Langslet, Åsmund Reikvam
26.06.2008
Forstyrrelser i lipidstoffskiftet øker risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdom. Statinene som ble introdusert i slutten av 1980-årene, har vist seg å være effektive og godt tolererte...
Gisle Langslet, Inger Ottestad, Kjetil Retterstøl, Leiv Ose
26.08.2010
Utvikling og utprøvning av nye legemidler er et viktig område innenfor medisinen. Kravene til dokumentasjon av virkninger, bivirkninger og sikkerhet er omfattende. Det drives en stor virksomhet med...