Gia Thanh Tran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Sjukehusapoteket i Bergen

og

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med litteratursøk, skriving av kommentarer, utarbeiding av manuskriptet og godkjent innsendt versjon.

Gia Thanh Tran (f. 1988) er sykehusfarmasøyt og universitetslektor.

Artikler av Gia Thanh Tran
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media