Gernot Ernst

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gernot Ernst

Gernot Ernst, Karin Aaker, Bente Kirkhorn, Elisabeth Borhaug
06.09.2007
Palliativ behandling er mye mer enn symptomlindring. For å hjelpe pasienter og pårørende gjelder det å tenke og handle helhetlig på tvers av tradisjonelle organisasjonsmønstre. Målsettingen er å...
Gernot Ernst, Ulf E. Kongsgaard
03.04.2008
Symptomlindring hos pasienter med kreft eller andre uhelbredelige lidelser kan fortsatt være en utfordring ( 1 , 2 ). Blant de hyppigste symptomene er smerter, kvalme, appetittløshet og utmattethet...
Gernot Ernst
11.03.2014
Torgeir Bruun Wyller belyser i en kronikk i Tidsskriftet nr. 3/2014 en problemstilling som vi kommer til å møte mange ganger i fremtiden ( 1 ). Men etter min mening er det største problemet kostnaden...