Gerd Selset Aandahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gerd Selset Aandahl

Eli Taraldsrud*, Gerd Selset Aandahl, Knut Stavem, Gunnar Kvalheim, Størker Jørstad
11.09.2003
Hemaferese er et samlebegrep for ekstrakorporal håndtering av blod hos en pasient eller blodgiver for å skille blodceller og plasma. Teknikkene brukes ved fremstilling av blodprodukter, men i denne...