Georg Sager

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Georg Sager

Line Ulvestad *, Georg Sager
06.01.2005
Nivået av intracellulært syklisk guanosin-3’,5’-fosfat (cGMP) er avhengig av tre prosesser: syntese, nedbrytning og ekskresjon. Enzymfamilien guanylatsyklaser (GC) omdanner guanosintrifosfat (GTP)...
Arne Martin Slåtsve, Aina Westrheim Ravna, Roy Andre Lyså, Georg Sager
03.06.2011
I cellemembranen sitter mange ulike typer pumper som har evnen til å transportere kroppsegne og kroppsfremmede stoffer inn og ut av cellene. ABC (ATP-bindende kassett)-transportører finnes i både...
Camilla Bystad, Georg Sager
05.02.2013
Det er sammenheng mellom høy alder og legemiddelrelaterte problemer, men vi mangler god kunnskap om rasjonell farmakoterapi blant eldre. De farmakokinetiske forhold for de fleste legemidler hos eldre...