Georg Sager

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Georg Sager (f. 1951) er avdelingsoverlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, og professor i medisinsk farmakologi og toksikologi ved Universitetet i Tromsø.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Georg Sager
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media